CONDICIONS GENERALS

1. ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT

 

Aquestes Condicions regulen la relació jurídica derivada dels processos de compra formalitzats pels usuaris a través de la pàgina web d'agrobotigacovides.com. En fer una compra a través de la pàgina web, els usuaris accepten expressament l'adhesió plena i sense reserves a aquestes estipulacions. Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de contractació, l'usuari declara:

 • Que és una persona amb capacitat per contractar més grans.
 • Que agrobotigacovides.com us ha proporcionat un exemplar complet de les Condicions Generals aplicables de conformitat amb el que es disposa més endavant.
 • Que ha llegit, entén i comprèn en tota la seva extensió les condicions generals.
 • Que consent lliurement el contingut íntegre de les presents Condicions Generals de contractació i assumeix totes les obligacions disposades en aquest document.

L'usuari tindrà accés a les condicions generals de contractació, sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de compra de productes, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador. I un cop l'usuari contracti un producte, rebrà via correu electrònic la confirmació dels productes contractats juntament amb les condicions generals que regeixen la relació contractual. Amb la contractació de qualsevol producte, l'usuari accepta expressament que les còpies i les confirmacions que exigeix notificar l'article 99.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, li siguin notificades via correu electrònic.
Les Condicions Generals es completaran amb qualsevol altre text legal que pugui resultar aplicable a la contractació realitzada, així com amb la Política de Privadesa aplicable als tractaments de dades personals realitzats per agrobotigacovides.com, que haurà de ser igualment acceptada pel client de conformitat amb els procediments establerts al propi text.

Aquestes Condicions Generals estaran permanentment accessibles a la pàgina web agrobotigacovides.com perquè el client pugui consultar-les i revisar-les en tot moment, així com descarregar-les i imprimir-les. Agrobotigacovides.com es reserva el dret a modificar aquestes Condicions Generals. En cas que el client tingui algun dubte en relació amb les Condicions Generals, podeu posar-vos en contacte amb el servei d'atenció al client d'agrobotigacovides.com a través de les dades de contacte següents: agrobotiga@covides.com

 

2. NATURALESA DEL CONTRACTE

 

Mitjançant aquest contracte, Agrobotigacovides.com (Covides, SCCL, NIF. F08174963, Carretera Vilafranca a Sant Sadurní, km 1, 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, 938 91 10 61, agrobotiga@covides) qualsevol persona física o jurídica amb què Agrobotigacovides.com subscrigui qualsevol contracte de compravenda de la seva pàgina web) i aquest compra a Agrobotigacovides.com el producte especificat a la factura/albarà/comanda. S'entén per contracte l'operació de compravenda que s'instrumenta mitjançant aquest document. S'entén per “producte” la mercaderia objecte de compra.

 

3. PROCEDIMENT DE COMPRA

 

El procés de compra és molt senzill, tant si es tracta de la primera vegada que compra a la pàgina web com si ja s'ha comprat abans. Disposa de dues opcions:

 • Compra com a client registrat, iniciant sessió al compte i recuperant dades anteriors.
 • Compra mitjançant registre, permetent al client fer la compra i registrar-se alhora, per a més comoditat en futures compres.
 • El procediment de compra a la web és el següent:
 • Cistella de la compra: el client ha d'escollir el producte o servei desitjat, clicar-hi, i s'observarà una descripció detallada del producte i el preu. En prémer el botó “afegir a la cistella”, el producte s'afegeix a la cistella de la compra.
 • Adreça de facturació/enviament: el client ha de seleccionar on s'enviaran els productes i quina adreça utilitzem per emetre la factura, si escau.
 • Mètode d'enviament: el client ha de triar com s'enviaran els productes. En aquest apartat s'observen possibles costos afegits d'enviament i terminis aproximats.
 • Acceptació de les condicions: el pas previ a l'abonament de la comanda consisteix en l'acceptació de la política de privadesa i les presents condicions generals de contractació.
 • Mètode de pagament: el client ha d'escollir una forma de pagament i confirmar la comanda mitjançant el pagament.

En finalitzar la comanda, se us enviarà un correu electrònic confirmant la recepció d'aquesta, i especificant tots els detalls de la comanda com, per exemple, la forma de pagament escollida o l'adreça d'enviament indicada. Si observeu un error a l'adreça indicada oa qualsevol altre punt de la comanda, ho heu de notificar immediatament a agrobotiga@covides.com per procedir a l'esmena de l'error.

 

4. PREU

 

Els preus dels nostres productes s'expressen en euros i inclouen l'impost del valor afegit (IVA) corresponent segons el producte. Agrobotigacovides.com es reserva el dret de modificar els preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

 

5. DISPONIBILITAT

 

Les nostres ofertes i preus són vàlides mentre s'exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles. Ens reservem la possibilitat d´assignar un màxim d´ampolles de cada vi per client. Les assignacions es faran per rigorós ordre de recepció de comanda.
Normalment, només oferim productes que tenim en estoc al nostre magatzem. En cas de no disposar de l'anyada sol·licitada, es podrà substituir per la posterior sempre que estigui disponible. Per als productes que no es trobin als nostres magatzems, les nostres ofertes són vàlides amb la condició que hi hagi disponibilitat per part dels nostres proveïdors. Dins aquest marc, es facilitaran indicacions sobre la disponibilitat dels productes en el moment en què es processi cada comanda.
En cas que un producte no estigui disponible i no pugui substituir-se després del processament d'una comanda, s'informarà el comprador per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la comanda i el podrà acceptar o cancel·lar. En qualsevol cas, el client rebrà la devolució de limport parcial o complet en un termini màxim de 72 hores.

 

6. PAGAMENT

 

El pagament del producte s'efectuarà en línia amb targeta de crèdit VISA, MASTERCARD o AMEX amb una plataforma de pagament segur o mitjançant el sistema de pagaments PAYPAL.
En el moment que premeu el botó “ACCEPTAR” durant la confirmació de la comanda, el banc verifica la validesa del número de la targeta de crèdit i comprova que no estigui bloquejada. El càrrec a la targeta de crèdit es farà al moment de la compra. Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins un estricte marc de confidencialitat i xifratge gràcies al protocol SSL.
D'aquesta manera, Agrobotigacovides.com garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable de protecció de dades, en particular, el Reglament ( UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Així mateix, en algunes comandes, ia fi de reforçar la seguretat i verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d'una comanda, l'empresa podrà sol·licitar al client dades complementàries (com a còpia del D.N.I. o justificant de domicili de menys de tres) mesos d'antiguitat) que permetin verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta.
El document haurà de ser enviat en un termini de cinc dies hàbils, reservant-se Agrobotigacovides.com el dret a efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents sol·licitats o si aquests no són vàlids.
Agrobotigacovides.com no té en cap cas accés a les vostres dades bancàries ni les guarda als vostres servidors. Per aquest motiu, haurà de facilitar-los de nou cada vegada que faci una nova transacció a la nostra pàgina web. D'aquesta manera, obté una doble protecció contra abusos i fraus. Igualment, Agrobotigacovides.com es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb què mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior.

Agrobotigacovides.com farà entrega de la corresponent factura al client quan aquest així ho sol·licite en emplenar les dades de contractació.

 

7. LLIURAMENT

 

Terminis de lliurament de la comanda:

 • Enviaments a capitals de les comunitats autònomes: 24h-48h laborables (els terminis poden variar a l'agost i al desembre).
 • Enviaments a la resta de la península: 48-72h laborables.
 • Enviaments a Ceuta, Melilla i Illes Canàries: consultar amb: agrobotiga@covides.com
 • Enviaments fora d'Espanya: consulteu amb: agrobotiga@covides.com

No es fan lliuraments els dissabtes, diumenges i festius.
Els productes s'envien a l'adreça indicada pel client durant la comanda. Per tal d'optimitzar el lliurament, convidem al comprador a indicar una adreça on la comanda pugui ser lliurada laborables de dilluns a divendres de 9:00 a 19:00 hores. El transportista podria utilitzar les vostres dades de contacte per comunicar l'estat de l'enviament per SMS o correu electrònic.
En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre'l, li deixarà una nota fent constar l'intent de lliurament. Si us plau, contacteu amb l'agència de transport al més aviat possible a través del número de telèfon que trobareu a la nota, per tal d'acordar un nou lliurament. Si en aquest segon lliurament no hi ha ningú per rebre'l, li deixarà una nota de nou fent constància del segon intent de lliurament. A partir de llavors, la vostra comanda romandrà a l'oficina de l'agència de transport durant 15 dies. Després d'haver transcorregut aquests dies, la vostra comanda serà retornada al nostre magatzem. En el moment en què rebeu el paquet ha de:

 1. 1. Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda al moment del lliurament.
 2. 2. Assenyalar qualsevol anomalia a l'albarà de lliurament, fent constar les reserves i incloent-hi la signatura.
 3. 3. Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l'obre en presència seva, però pot revisar la caixa des de l'exterior i si detecta que la caixa està humida o mullada, no accepti la comanda. El nostre partner de transport ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou enviament sense cap cost per a vostè.

 

8. CANCEL·LACIONS, DEVOLUCIONS I DESISTIMENTS

 

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en què l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat, es considerarà una devolució. Les devolucions es poden fer fins a 14 dies naturals a partir de la recepció del producte segons les especificacions que segueixen.

Dret de desistiment

El consumidor i client tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals a comptar de la recepció de la comanda sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent de les despeses de devolució, que seran a compte del consumidor, excepte en el cas que el producte hagi estat obert, manipulat o exposat a condicions inadequades. Podreu comunicar l'exercici del vostre dret de desistiment mitjançant el nostre formulari adjunt (podeu enviar-lo electrònicament oa la nostra adreça) o bé realitzar un altre tipus de declaració inequívoca en què assenyaleu la vostra decisió de desistir del contracte, dins aquest termini a agrobotiga@covides.com en aquest cas us recordem que la càrrega de la prova de l'exercici del dret de desistiment recaurà en el consumidor i client.
En cas de desistiment per la seva banda, li tornarem els diners, si escau cobrats, sense cap cost addicional (exceptuant les despeses de lliurament) sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en que hàgim tingut coneixement de la seva decisió de desistiment del contracte. Això no obstant, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns o fins que presenti una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.
Transcorregut aquest termini sense haver comunicat la voluntat de desistiment, no s'admet cap canvi o devolució.
No es podrà desistir del contracte en els supòsits següents, entre d'altres (article 103 Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris):

 • El subministrament de béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats.
 • El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després de l'entrega.
 • El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de subscriure el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.

No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades.
En cas que els productes objecte de devolució no estiguin protegits amb el seu embalatge original o l'embalatge en qüestió estigui deteriorat, malmès o presenti qualsevol defecte que n'impedeixi la venda posterior, el client haurà de satisfer el cost de l'embalatge corresponent. Així mateix, no es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda).
Quan Agrobotigacovides.com rebi el producte retornat, sempre que el producte es torni en les mateixes condicions en les que va ser lliurat al client per part de Agrobotigacovides.com , enviarà el producte als seus tècnics i experts perquè es valori si el contingut del producte manté les seves característiques organolèptiques o si aquest s'ha vist compromès a causa d'una manipulació errònia del producte per part del client o fora de les finalitats ordinàries per a les quals està destinat el producte. En cas que es demostri que el producte ha patit una disminució del seu valor a causa de les circumstàncies anteriors, el client serà responsable d'aquesta disminució de valor.
La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per lusuari.
L'usuari serà assumit el cost de devolució.
Queden excloses d'aquest cas les devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte o manca de conformitat del producte.
Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar-nos a: (Agrobotiga Covides, Carretera Vilafranca a Sant Sadurní, Km 1, 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, 938 91 10 61, agrobotiga@covides.com) la vostra decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca, enviant el formulari adjunt, degudament emplenat, al correu electrònic agrobotiga@covides.com. L'usuari rebrà un correu electrònic que acusarà el rebut de la comunicació de devolució.
No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació de lusuari.

 

9. GARANTIA LEGAL

 

L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'Agrobotigacovides.com, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en el termini legalment establert des del lliurament del producte.
En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per Agrobotigacovides.com i posseeixin les qualitats presentades; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que en siguin fonamentalment esperables. En particular, si contracta com a consumidor i usuari, li oferim Garantia Legal sobre els productes que comercialitzem a través d'Agrobotigacovides.com, en els termes legalment establerts, responent, per tant, per les faltes de conformitat que presentin aquests en el moment del seu lliurament. En aquest cas, Agrobotigacovides.com es compromet a canviar el producte defectuós per un altre d'igual o es reintegrarà l'import. També es farà càrrec, segons correspongui, de les despeses de devolució i posterior tramesa.

 

10. PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT

 

Agrobotigacovides.com compleix el que estableix la normativa aplicable de protecció de dades, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquests dades (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per això ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.
Les dades personals del client obtingudes en el procés de contractació, així com les seves actualitzacions i quanta informació personal es derivi del contracte, seran tractades per Agrobotigacovides.com, (COVIDES, SCCL. Carretera Vilafranca a Sant Sadurní, Km 1, 08770 Sant Sadurní d 'Anoia, Barcelona, 938 91 10 61, agrobotiga@covides.com) com a responsable del tractament. En el moment en què un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per a les finalitats següents:

 • Tramitar i gestionar la comanda realitzada pel client.
 • Enviar comunicacions i informació sobre ofertes, productes i serveis d'Agrobotigacovides.com i les empreses del grup que puguin resultar d'interès als nostres clients, per via electrònica a la vostra adreça de correu electrònic oa través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquestes comunicacions es podran enviar quan el client ho consenti expressament o quan es tracti de comunicacions referents a productes o serveis d'Agrobotigacovides.com que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. Agrobotigacovides.com informa al client que es podrà donar de baixa d'aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l'adreça de correu electrònic: agrobotiga@covides.com

La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és el propi consentiment prestat pel client, l'execució de les presents Condicions Generals aplicables entre el client i Agrobotigacovides.com, el compliment d'obligacions legals, i l'interès legítim d'Agrobotigacovides.com. Des d'Agrobotigacovides.com s'assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, ja que les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries.
Agrobotigacovides.com conservarà les seves dades personals mentre ostenti la condició de client o de client registrat a la web d'Agrobotigacovides.com, sent les dades personals conservades amb posterioritat a la terminació de la relació contractual degudament bloquejades durant el termini de temps necessari per atendre a les responsabilitats que se'n puguin derivar.
Agrobotigacovides.com es compromet a no donar-los cap altre ús que l'acordat ia no cedir-los ni vendre'ls a tercers aliens a les empreses del grup sota cap concepte. L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Agrobotigacovides.com els canvis que s'hi produeixin.
La política de privadesa d'Agrobotigacovides.com garanteix a l'usuari en tot cas la possibilitat d'exercitar el seu dret d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les vostres dades i oposició, notificant-ho a Agrobotigacovides.com enviant un e-mail a la adreça de correu electrònic agrobotiga@covides.com, juntament amb una còpia del vostre D.N.I o passaport o qualsevol altre document vàlid que acrediti la vostra identitat.
En qualsevol cas, també teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o l'autoritat de protecció de dades del vostre país de residència.

 

11. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

 

 1. 1. Agrobotigacovides.com es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals:
  Prestar amb les màximes garanties a l'usuari el servei sol·licitat per aquest d'acord amb el que disposen aquestes Condicions Generals de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.
  Informar expressament l'usuari de l'existència de les presents condicions generals amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació.
  Informar l'usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels productes i serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguin aplicables.
  Posar a disposició de lusuari un exemplar del text de les Condicions Generals.
 2. 2. Per la seva banda, lusuari es compromet a:
  Dur a terme l'íntegre compliment del que estableixen aquestes Condicions Generals dels productes oferts per Agrobotigacovides.com, completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual.
  Facilitar de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per Agrobotigacovides.com, pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació us eximeixi d'aquesta obligació.
 3. 3. Drets de l’usuari:
  Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per al venedor en els termes establerts per la legislació vigent.
  Tot usuari té dret que els béns que adquireixi siguin de la categoria i els requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l'establiment.

 

12. PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS

 

El període de validesa de les presents Condicions Generals serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s'aplicaran als productes i serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguin disponibles. En tot cas, Agrobotigacovides.com es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, llevat dels supòsits en què l'usuari hagi canviat o modificat producte o servei contractat, cas en què resultaran aplicables les condicions vigents en el moment del canvi i/o modificació.

 

13. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions generals.

 

14. MARQUES REGISTRADES

 

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc web són propietat de Agrobotigacovides.com o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense consentiment previ, de qualsevol element d'Agrobotigacovides.com que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial.

 

15. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA

 

En compliment del que estableix l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, en cas que el comprador tingui la condició de consumidor, us informem de l'existència d'una plataforma de resolució extrajudicial de litigis online posada a disposició per la Comissió Europea, disponible al següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage i a través de la qual els consumidors podran sotmetre les reclamacions.

 

16. DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ.

 

Aquest contracte es regeix per la legislació espanyola que és aplicable en allò que no disposa aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució. Qualsevol controvèrsia derivada de la contractació de productes a través d'Agrobotigacovides.com serà sotmesa als òrgans jurisdiccionals competents determinats per la Llei.