LLIURAMENTS I DEVOLUCIONS

 

Dret de desistiment per a consumidors i usuaris

 

Teniu dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar-nos a: (Agrobotiga Covides, Carretera Vilafranca a Sant Sadurní, Km 1, 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, 938 91 10 61, agrobotiga@covides.com) la vostra decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca, enviant el formulari adjunt, degudament emplenat, al correu electrònic agrobotiga@covides.com. L'usuari rebrà un correu electrònic que acusarà el rebut de la comunicació de devolució.

No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.

 

Conseqüències del desistiment

 

En cas de desistiment per part seva, us retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part seva d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer. Ens haurà de tornar o lliurar directament els béns a Agrobotiga Covides, Carretera Vilafranca a Sant Sadurní, Km 1, 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqueu la vostra decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Haureu d'assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

Excepcions al dret de desistiment

 

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

  • El subministrament de béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  • El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
  • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  • El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
  • El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de subscriure el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.