LLIURAMENTS I DEVOLUCIONS

Dret de desistiment per a consumidors i usuaris

 

Té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos a: (Agrobotiga Covides, Carretera Vilafranca a Sant Sadurní, Km 1, 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, 938 91 10 61, agrobotiga@covides.com) la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic).

 

Conseqüències del desistiment

 

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer. Deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els béns a Agrobotiga Covides, Carretera Vilafranca a Sant Sadurní, Km 1, 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

Excepcions al dret de desistiment

 

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

  • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  • El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
  • El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.