Clàusula informativa

CLÀUSULA INFORMATIVA ADAPTADA AL REGLAMENT GENERAL EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

 

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer responsabilitat de COVIDES S.C.C.L., i seu social a Rambla nostra senyora, nº45 1r, 08720, Vilafranca del Penedès.

 

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  Rambla nostra senyora, nº45 1r, 08720, Vilafranca del Penedès. O bé per correu electrònic a rgpd@covides.com.

 

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Agencia espanyola de protecció de dades.